مراحل ثبت سفارش کالا در گمرک بوشهر

مرحله اول: دریافت کد اقتصادی

ابتدا باید به سامانه جامع تجارت مراجعه کنید و در آن ثبت نام کنید.
پس از ثبت نام، مدارک مورد نیاز برای دریافت کد اقتصادی را بارگذاری کنید.
درخواست شما بررسی شده و در صورت تایید، کد اقتصادی برای شما صادر خواهد شد.

مرحله دوم: دریافت کارت بازرگانی

مرحله سوم: ثبت سفارش کالا

مشخصات کالای مورد نظر خود را در سامانه وارد کنید.
مجوزهای لازم برای واردات کالا را دریافت کنید.
عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت کنید.
پس از تایید نهایی، ثبت سفارش شما انجام خواهد شد.

مرحله چهارم: ترخیص کالا از گمرک

پس از ثبت سفارش، باید برای ترخیص کالا از گمرک اقدام کنید.
برای این کار، باید به یکی از شرکت های ترخیص کار گمرک مانند شرکت پرشین جی تی مراجعه کنید.
مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا را به شرکت ترخیص کار ارائه دهید.
شرکت ترخیص کار، مراحل ترخیص کالا از گمرک را انجام خواهد داد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا در گمرک بوشهر:

کپی کارت ملی و شناسنامه
کد اقتصادی
کارت بازرگانی
مجوزهای لازم برای واردات کالا
گواهی مبدا
بیمه نامه
فاکتور خرید

ثبت سفارش کالا از گمرک بوشهر

هزینه های ثبت سفارش کالا:

هزینه دریافت کد اقتصادی
هزینه دریافت کارت بازرگانی
هزینه عوارض و حقوق گمرکی
هزینه شرکت ترخیص کار

مراحل ثبت سفارش کالا به صورت خلاصه:

دریافت کد اقتصادی
دریافت کارت بازرگانی
ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
ترخیص کالا از گمرک