خدمات تجاری در دبی از قبیل؛ بسته بندی، انبار داری، اسباب کشی، ترخیص کالا، حواله ارز، واسطه گری و خرید کالا (تجاری و غیر تجاری)و …